H/F Enghaven


Havekultur er fællesskabskultur

Etablering af strøm

Foreningen har ikke noget at gøre med etablering af strøm.

Havelejere kan rette henvendelse til Energi Fyn og en autoriseret elektriker for drøftelse, og evt. etablering af individuel strøm.

Byggetilladelse/byggegodkendelse- og andre blanketter

Ved om- til- eller nybyggeri af ENHVER ART, sendes ansøgning til Kommunen og dernæst til Odense Havelodselskab.

Direkte ansøgning om nybyggeri eller ændringer i eksisterende byggeri/til- eller udbygning:

BBR: 0

Matrikel nr.: YÆ Vestermarken Odense Jorder 3 e Sanderum

På havelodselskabets hjemmeside findes blanketter af en hver art, og til mange relevante formål.

Tillige kan man få svar på mange relevante spørgsmål om love og regler.

Brandforsikring, betingelser: