H/F Enghaven


Havekultur er fællesskabskultur

Bestyrelsen

Vælges ved den årlige generalforsamling, som traditionelt finder sted den 3. onsdag i februar.

Der har været enkelte år hvor der har været afvigelser af datoen, så tjek aktivitets- og begivenhedskalenderen i menuen til venstre!

Formand:

Karsten Jelstrøm

Tlf.: 21632401

Primære ansvarsområder:

Det overordnede ansvar for foreningens drift, havehandler, skidtvandring og kontorvagter.


Næstformand

Karsten Rasmussen

Tlf.: 26616978

Primære ansvarsområder:

Vand, veje, entreprenøropgaver, værksted.


Kasserer

Wolfgang Schmitz

Tlf.: 91840494

Primære ansvarsområder:

Økonomi (regnskab, budget, indkøb, opkrævninger)

Best.medlem

Michael Birch Jensen

Tlf.: 60614474

Primære ansvarsområder:

Grønne områder, hæk og beskæring samt værksted

Formand for vurderingsudvalg.

Bet.medlem

Lars Brylle

Tlf.: 28379746

Primære ansvarsområder:

Bygge- og værkstedsansvarlig samt grønne områder, hæk og beskæring.

Best.medlem

Heidi Johansen

Tlf.: 50460301

Primære ansvarsområder:

Udsmykning (blomsterkummer, bede m.m.), fælles arbejdsdage samt børnedag.

Best.medlem

Charlotte Vestengård

Tlf.: 21801188

Primære ansvarsområder:

Sekretær, kontor/drift, online kommunikation (facebook, hjemmeside), kontorvagter.

Generalforsamlingen finder som udgangspunkt sted i Odense Havelodselskab´s lokaler på Skovsbovænget.

Det er vigtigt at haveejerne møder op, for at være med til at sikre kolonihavekonceptets demokratiske tanke!

Der vil forud for generalforsamlingen blive fremsendt indkaldelse til medlemmernes folkeregisteradresse.

Enhver der har lyst, og som selvfølgelig er ejer af en af foreningens haver, kan stille op til bestyrelsesvalg.

Der vil under gennemgang af dagsorden, være kaffe og the til rådighed.

Efter endt afstemning, samt stemmeoptælling, byder bestyrelsen på smørrebrød, øl og vand.