Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

H/F Enghaven


Havekultur er fællesskabskultur

OBS!!! Før du køber:

Medlemsgebyr samt á conto fordeler sig aktuelt således:

Årlig haveleje: kr.

Pr. 1.4.2023

Renovation (obligatorisk)

Fuld renovation med egne beholdere (valgfrit)

Jubilæumsfond

Årlig udgift ialt 2021

Årlig udgift ialt fra 2023


2.450,-

6.450,- ca. (Kommunal stigning ifb.m. kloakering). 

 180,-

 920,-


  50,-

3.580,- (m. fuld renovation)/2.680,- (u. fuld renovation)

7.580,- (m. fuld renov.)/6.680,- (u. fuld renov.)

Medlemsgebyr kr.

1.000,- (éngangsbeløb)

Bestyrelsen anbefaler, på det kraftigste, at eventuelle købere IKKE betaler noget til sælger før handlen har været inde over kontoret!!!

En kolonihave LEJER man af Odense Kommune, af hvilken det er besluttet at det er bestyrelsen - og bestyrelsen ALENE, der afvikler hushandler i foreningen.

En kolonihave uden hus kan derforALDRIG SÆLGES, men kun lejes ved henvendelse til bestyrelsen!

Et hus på lejet grund kan sælges, men KUN i samarbejde med bestyrelsen, hvor BÅDE køber og sælger er til stede på kontoret.

Inden du eventuelt køber have , er det VIGTIGT du er bekendt med følgende:

TRAILER PARKERING:

Vi får ofte beklagelser fra medlemmer om mangel på parkeringspladser.

Det vil vi gerne hjælpe med at finde en løsning på.

Derfor beder vi ALLE med trailer om at parkere deres trailere på den, dertil indrettede trailer parkeringsplads på

gang 9 have 175

KLOAKERING:

I løbet af 2021 bliver HF-Enghaven tilsluttet Odense Kommunes offentlige kloaknet.

Det betyder at ALLE haver bliver forpligtet til at koble sig på kloakenettet.

Ca. med udgangen af 2021 vil kommunen give besked om deadline for den enkelte haves tilslutning.

Havelejer sørger selv for at grave fra brønden til tilkoblingsstedet, og afholder selv udgifterne herfor. Tilkoblingen skal dokumenteres af en autoriseret kloakmester.

Udgiften til det overordnede kloakeringsarbejde i foreningen (pumpestation, vandmålere og brønde) betales via en permanent havelejestigning på ca. 4000,- årligt.

Brandforsikring:

Fra 2016 blev det lovpligtigt at brandforsikre sit kolonihavehus.

Du skal inden 14 dage efter handlen er indgået, skriftligt dokumentere at der er tegnet brandforsikring på kolonihavehuset.


Renovation:

Renovationspriser er fra 2022, forventet stigning 5-10%


SKIDTVANDRING

Bestyrelsen går skidtvandring 3 gange på en sæson: primo maj, primo juli og medio oktober.

Ved skidtvandringen i maj er der fokus på de "grove" haver, hvor det vi lægger vægt på er husenes beskaffenhed/manglende vedligehold, materiale-rod og andet iøjenfaldende uorden på haveloddet, manglende postkasse/rør (som skal være tilgængeligt min. 1 m. fra terræn), evt. overbebyggelse m.m.

I juli og oktober ligger fokus på havens generelle vedligehold. Er græsset slået, hækken klippet, vejen vedligeholdt, ukrudt fjernet i en grad at det ikke er til gene for naboen osv.

Finder bestyrelsen at forholdene ikke er i orden, vil der udstedes et "skidtbrev" og et gebyr på 500,- samt en frist på 14 dage til at få bragt forholdene i orden.Brandsikring

Kommunen har en "handlingsplan" for en del af vores haver, idet de ligger for tæt på skel eller nabohuse. Derfor skal de brandsikres. 

Bestyrelsen vil være behjælpelig med at afgøre om der foreligger en handleplan hvis sælger er i tvivl. 

Medlemsgebyret betales KONTANT ved handlens afslutning.

Aktuelt er der meget få haver til salg

Det er dog sådan, at bestyrelsen ikke altid er bekendt med haver der er til salg, før handlen skal afsluttes (det skal nemlig altid gøres på kontoret).

Så en god idé, hvis man er på udkig efter en have, er at holde øje med evt. opslag i kasserne der er opstillet ved indgangen og ved kontoret.

Sælges

Vi har p.t. ingen haver til salg.

Du er velkommen til at blive skrevet op på vores venteliste.