Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

H/F Enghaven


Havekultur er fællesskabskultur

Kære kolonister!

TRAILER PARKERING:

Vi får ofte beklagelser fra medlemmer om mangel på parkeringspladser.

Det vil vi gerne hjælpe med at finde en løsning på.

Derfor beder vi ALLE med trailer om at parkere deres trailere på den, dertil indrettede trailer parkeringsplads på

gang 9 have 175

VIGTIGT!!

Bestyrelsen er blevet kontaktet af Odense Havelod Selskab i forbindelse med deres gennemgang af byggetilladelser. Når man får tilladelse til at bygge skal byggeriet færdigmeldes hos OHS inden for en periode på 12 mdr. 

Det har vist sig at byggerier der er givet tilladelse til i perioden 2015 til marts 2018 ikke er blevet færdigmeldt.

Jeg er i den forbindelse stødt på haver der har fået "byggetilladelse" i foreningen uden at der er sendt ansøgning hos OHS. Det er noget rigtigt rod, og kan risikere at få alvorlige konsekvenser!

Det vi, i bestyrelsen, kan gøre for at afhjælpe at det risikerer at det får konsekvenser, er at forsøge (i samarbejde med de berørte medlemmer) at få lavet og sendt byggeansøgninger på de haver der ikke har en sådan. Vi har ikke mulighed for (op NOGEN måde) at finde ud af hvilke haver det drejer sig om, så I må selv henvende jer på kontoret hvis I er i tvivl om hvorvidt I har de rette tilladelser til evt. byggeri, opført før FØR marts 2018.

For haver der har de rette tilladelser, men hvor byggeriet ikke er færdigmeldt gælder at disse vil blive kontaktet med henblik på at vurderings udvalget med henblik på at få byggeriet færdigmeldt. Det er i den forbindelse VIGTIGT at vi er HELT opdateret med rigtige telefonnumre og e-mail adresser. I de tilfælde vi ikke kan opnå kontakt pr. tlf. eller e-mail vil vi melde tilbage til OHS at "færdigmelding ikke har været mulig" (med de konsekvenser det så må få).

Med ønsket om en dejlig søndag til alle, og håbet om at vi en dag kommer i mål med "oprydningen"

OPFØLGNIG på opmåling af haver:

Vurderingsudvalget vil i de kommende små 14 dage komme rundt og måle de haver der er på listen over haver der skal måles i forhold til kommunens handleplan for de enkelte haver.

Vi skal i den forbindelse UNDERSTREGE: vurderingsudvalget er ikke en slags "politi" der håndhæver love og regler, eller på anden måde forholder sig til de kvm. som de måler sig frem til!! De er et underudvalg med relevant værktøj, der af bestyrelsen er blevet bedt om at løse den opgave som er udstukket fra kommunal hånd - hverken mere eller mindre. Vi beder derfor alle om at tage godt imod dem ☺️

Det er ikke logistisk muligt at sætte dato og tidspunkt på hvornår de kommer rundt til de enkelte haver, så vi opfordrer jer der er på listen om at sørge for at udvalget til enhver tid (jf. vedtægterne) har adgang til jeres haver. Ønsker I særaftaler i forbindelse med det kommende opmålingsbesøg, eller har I løse hunde i haven eller andet, så bedes I ligeledes rette henvendelse - gerne til mig, så skal jeg forsøge om det kan koordineres (uden iøvrigt at love noget som helst).

På bestyrelsens vegne.

Et løst rygte uden hold:

"Jeg har hørt, at det i Enghaven forlyder at fordi I skal kloakeres, så må havelejerne gerne selv lave midlertidige tanke i jorden til spildevand, uden at spørge kommunen.

Det er ikke tilfældet.

Desuden forlyder det, at Odense Kommune i så fald ”bare kommer ud og fylder vand i tanken for at teste at den er tæt”. Det er heller ikke korrekt.

Hvis man vil have spildevand på sit havelod, så skal man have en lovligt samletank, som har skriftlig tilladelse fra Odense Kommune og som er etableret af en autoriseret kloakmester!

Også selvom I med tiden skal kloakeres.

Evt. spørgsmål fra havelejerne kan rettes til:

Henrik på 65512464.

Venlig hilsen Anja Skovslund Henriksen

Funktionsleder for spildevand, gartnerier og kolonihaver"

OBS!

Der skal udfyldes papirer til Odense Kommune, i forhold til dispensationer eller lovliggørelse af byggeri der er for stort, for tæt på skel eller andet.

De haver der er berørt, hvis lejere var tilstede ved generalforsamlingen har fået papirerne udleveret, og skal blot sørge for at få dem udfyldt og underskrevet på kontoret.

De berørte haver, hvis lejere IKKE var tilstede ved generalforsamlingen bedes afhente deres papirer på kontoret.

Kontoret åbner sæsonen lørdag d. 1. april 2017 - så få det nu fikset!

Besøg fra Odense Kommune

De registreringer om spildevandsforhold i de respektive haver der er foretaget på det seneste, på foranledning af Odense Kommune, er nu afleveret.

Som opfølgning på registreringerne sender Kommunen 4 folk ud, som "går foreningen igennem". De kommer onsdag d. 13. september kl. 13.00

Fælles arbejdsweekend d. 9. og 10. april

Vi gentager succesen fra sidste år, og inviterer til "ryst-sammen" arbejdsweekend.

Dagen starter kl. 9.00 i fælleshuset, hvor der bliver disket op med et dejligt morgen måltid. Her får vi snakket om hvad vi skal have forskønnet i vores pragtfulde forening.

Alle bidrager efter evne og lyst. Nogle er gode med en skovl, andre med en rive, andre til at samle op osv.

Senere samles vi over en solid forårs-frokost, og holder status.

Vel mødt :-)

Generalforsamling d. 17.2.16:

Indkaldelserne til gen fors den 17 er ved at arrivere i jeres postkasser, hvis altså vi har jeres rigtige adresser .....

De er sendt som B ( som Brev ) post her mandag og tirsdag så det varer ikke længe før I har dem. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 13. enten i postkassen på kontoret eller via mail eller via web på hjemmesiden. IKKE via Facebook eller SMS.

For dem af jer der ved hvor jeg bor må I også gerne smide dem i min postkasse hjemme.

Vedr. forplejning kan I tilmelde jer på alle de steder jeg findes.

Dog ikke postkassen på kontoret.

Tilmelding skal ske senest den 10.2.16

Vel mødt!

Kirsten

Brug af motordrevne redskaber, generatorer m.m.

Brug af ovenstående er tilladt i flg. tidsrum:

Fra kl. 09.00 til 1200. Kl. (1200-1400 holder vi alle siesta.) .

Klokken 14.00 må du starte igen, indtil kl. 2100. Men hvis nu naboen griller, så giv en god nabosnak...

Orientering : En del haver er " besat " med større eller mindre telte , og de af jeres huse der har brug for at være pakket ind i presenninger SKAL som minimum sørge for at det er BUNDET fast , så naboer slipper for at høre på den larm det giver når det blæser !!!!

Containeren er landet , desværre ikke den jeg havde håbet på ....til gengæld håber jeg rigtig meget der kun kommer have affald i , ellers koster det bunden ud af vores koloni , hvis den ender med at skulle til deponi fordi folk ikke forstår meningen med den.

SUPER TILBUD TIL ENGHAVENS MEDLEMMER

Vi gentager succesen:

DEN KOMMENDE WEEKEND GIVER FORENINGEN GRATIS MORGENMAD OG FROKOST !!!

Lørdag d. 28-3-15 & Søndag d. 29-3-15 kan alle der har mulighed for det, hjælpe til med at videre med de opgaver der blev besluttet på generalforsamlingen, og som der blev taget grundigt hul på i sidste weekend !

Vi skal have ordnet ”Bålpladsen” – ja den skal faktisk ”jævnes med jorden” sådan at vi i fremtiden kan anlægge et lille ”parklignende” anlæg – og ikke det svineri som vi ser i dag.

Vi skal også have udbedret vores veje – et arbejde der er godt igang !

Der er i forbindelse med disse opgaver brug for så mange hjælpende hænder som muligt – så har du mulighed og lyst til at deltage, så mød op lørdag og søndag morgen – hvor der begge dage er morgenmad fra kl. 8.30 og senere en styrkende frokost !

På forhånd tak

Bestyrelsen

Husk:

  • Det er kun tilladt at brænde haveaffald af i DECEMBER, JANUAR og FEBRUAR måned. Dette gælder OGSÅ afbrænding i tønder...

  • Køkken containere bliver opstillet på et tidspunkt (nærmere info. følger) Indtil da gælder: AT MAN SELV SKAL BORTSKAFFE SIT AFFALD! Det samme gælder når Containerne er fyldte. At smide/stille sit affald ved siden af en fyldt Container tæller IKKE som bortskaffelse...
  • Vi opfordrer til at man lukker for hanen i brønden, når man forlader haven.

OBS!

Der er rigtigt mange havefolk der skal have fat i Karsten, af den ene eller den anden årsag.

Jeg må i den forbindelse, på min venligste måde, henstille til at Karsten kontaktes på hans telefon (nummeret findes i fanebladet "Bestyrelsen").

Karsten er en travl mand, og jeg har den dybeste forståelse for, at de mennesker der har lavet aftaler med ham ofte bliver utålmodige, og henvender sig fysisk her hos mig, hvor Karsten opholder sig i de få fritimer han har.

Det er, efter 10 år, blevet et stigende stressmoment for mig at jeg i perioder nærmest invaderes af folk der skal have fat i Karsten.

Så derfor: TRÆFFES HAN IKKE PÅ SIN TELEFON, SÅ VENLIGST BEVAR TÅLMODIGHEDEN, ELLER OPSØG HAM I KONTORTIDEN!!!

Bedste hilsner

Charlotte, have 135.

Husdyr

Der må ikke holdes husdyr i haven.

Dog må husdyr medbringes ved sommerbeboelse 

såfremt de ikke er til gene for andre.

  • Der må max. opholde sig 2 hunde pr. have.
  • Der må under INGEN omstændigheder opholde sig kamphunde inden for H / F Enghavens område ( der henvises til lov nr .717 af 25 juni 2010 med senere ændringer )
  • Ligeledes må såkaldte " Muskelhunde " samt eventuelt senere påførte racer eller lignende hunde , heller ikke medbringes i kolonien.
  • Hunde skal ALTID, uanset race, føres i snor. Og ved det mindste tegn på bidskhed overfor mennesker eller andre hunde, er mundkurv påkrævet.

Bier

Der må kun forefindes én bigård pr. haveforening.

...derfor er det vigtigt

AT LUKKE FOR VANDET NÅR MAN FORLADER HAVEN!!!!!!