H/F Enghaven


Havekultur er fællesskabskultur

Udvalg

Vurderingsudvalg

Vurderingsudvalgs formand: Michael Birch Jensen  tlf. 60614474

Vurderingsudvalgs medlem: Rasmus Brylle

Vurderingsudvalgs medlem: Michael Eriksen

OBS! Vær opmærksom på at en vurdering koster

600 kr. som skal betales kontant når vurderingsfolkene kommer!

Bladudvalg

Benedikte, Anja, Tordis og Thomas

Nyt fra bladudvalget:

Stof til havebladet bedes indleveret i postkasse ved kontoret eller på mail: [email protected]

senest 14 dage fra d.d.

venlig hilsen det nye havebladsudvalg.